Mateja Jarc

zborovodkinja

Mateja Jarc je septembra 2020 zaključila magistrski študij logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo glasbeno pot je začela s študijem klavirja pri Glasbeni matici (prof. Beatrice Zonta).

Bila je članica APZ Tone Tomšič iz Ljubljane (pod vodstvom Jerice Bukovec), ŽKZ ČarniCe (pod vodstvom Monike Fele) ter dolgoletna članica DVS Bodeča Neža (pod vodstvom Mateje Černic). Trenutno je članica deželnega mladinskega zbora Furlanije-Julijske krajine (Coro Giovanile Regionale del Friuli Venezia Giulia - pod vodstvom Mirka Ferlana). Od leta 2011 vodi OPZ Mali Veseljaki, ki deluje v sklopu Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. S septembrom 2020 je prevzela vodstvo DVS Bodeča Neža. 

DVS Bodeča Neža

P.D. Vrh sv. Mihaela

Cotiči, 41 Vrh sv. Mihaela

Sovodnje ob Soči, 34070 Gorica, Italija