Marja Feinig

zborovodkinja med 2003 in 2007

Marja Feinig, doma iz Sveč na Koroškem, se z glasbo ukvarja od mladih nog. Leta 1987 je diplomirala na pedagoški smeri za pouk kitare na Konservatoriju za glasbo v Celovcu (Avstrija), leta 1989 pa je na Orff Institutu v Salzburgu zaključila dvoletni študij pedagoške smeri Visoke šole, ki deluje v okviru Mozarteuma.

Nekaj let je poučevala predšolsko glasbeno vzgojo in kitaro na raznih podružnicah Slovenske glasbene šole na Koroškem ter v Dvojezični Mohorjevi ljudski šoli v Celovcu. Od leta 1991 poučuje kitaro in predšolsko glasbeno vzgojo na SCGV Emil Komel v Gorici. Občasno sodeluje pri različnih glasbeno-pedagoških projektih v vrtcih.

Leta 1996 je prevzela vodstvo otroškega pevskega zbora P.D. Vrh sv. Mihaela. Pod njenim vodstvom je zbor številčno in kakovostno rastel. Na reviji Zlata grla 2002 v Sovodnjah je z OPZ Vrh sv. Mihaela nastopila z mlajšo skupino v revialnem delu ter s starejšo skupino v tekmovalnem delu in v tej kategoriji dobila poleg nagrade občinstva priznanje za najbolj zanimiv program in najboljši zbor . V sezoni 2002/03 je s starejšimi pevkami postopoma začela nastopati tudi samostojno, tako da je na reviji Zlata grla 2003 v pozdrav tekmovalnemu delu zapela na novo ustanovljena Mladinska vokalna skupina P.D. Vrh sv. Mihaela, ki jo je Feinigova nato vodila do leta 2006. Ob svojem nastanku je skupina štela 7 pevk, starih od 8 do 13 let. Skupina je redno nastopala na krajevnih prireditvah (Mala Ceciljanka in Sovodenjska poje), občasno gostovala pri drugih slovenskih društvih ter tekmovala na Zlatih grlih. Tako je ta skupina na 4. reviji Zlata grla dosegla ex aequo prvo mesto z Mladinskim zborom Emil Komel. Prav tako so se dekleta odlično izkazala in prejele 1. nagrado oziroma zlato priznanje v letih 2005 in 2006. S sezono 2006/07 je predala vodstvo skupine v mlajše roke.

Pri svojem zborovodskem delu se je posvečala predvsem slovenski ljudski in umetni pesmi in ob natančnem delu razvila suvereno tehnično pripravljenost, ki sta jo odlikovali predvsem natančna intonacija ter prepričljiv in muzikalno dovršen nastop.

Marja Feinig danes nadaljuje svojo poklicno pot na SCGV Emil Komel ter vodi zbor Ladjica v Devinu.

DVS Bodeča Neža

P.D. Vrh sv. Mihaela

Cotiči, 41 Vrh sv. Mihaela

Sovodnje ob Soči, 34070 Gorica, Italija